Alergologická ambulance při IGEK

 

 

Vedoucí lékař: MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D. 532 232 209

Staniční sestra:

Andrea Štrbáková

532 232 209

 

Alergologická ambulance Interní hepatogastroenterologické kliniky FN Brno byla založena v roce 1993. Od dubna 2011 byla MZ ČR udělena akreditace Fakulní nemocnici Brno pro obor specializačního vzdělávání alergologie a klinická imunologie.

Alergologie IGEK se dlouhodobě specializuje na léčbu alergie a astmatu v těhotentství a o léčbu tzv. aspirinsenzitivního astmatu. Dále se ambulance zaývá problematikou nežádoucích rakcí na biologickou léčbu ve spolupráci s Cetrem pro idiopatické střevní záněty a biologickou terapii při IGEK a dalšími klinikami a odděleními. 

Vedoucí lékařka MUDr. Bronislava Novotná, PhD. je člen výboru České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii (ČSAKI), lektor České Iniciativy pro Astma (ČIPA), člen Evropské akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI) a Evropské respirační společnosti (ERS). Je členkou redakční rady časopisu Alergie a Update. MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D. je členkou akreditační komise MZ ČR pro výše uvedený obor.

Alergologie IGEK je součástí také Centra pro léčbu obtížně léčitelného astmatu, které mj. umožňuje podávat biologickou léčbu monoklonální protilátkou (Omalizumabem). Toto centrum má dvě pracoviště - astmatologická ambulance při KNPT a alergologická ambulance při IGEK.

 

www.csaki.czzde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001